Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

kiks
20:09
3899 2668
Reposted fromdreamadream dreamadream vianowakowna nowakowna
kiks
20:09
kiks
20:09
5999 f415
kiks
20:09

Najbardziej wyczekiwane prezenty na Mikołajki? Proszę bardzo:

1. Możliwość przespania całej zimy
2. Karta podarunkowa z 40 dodatkowymi godzinami do wykorzystania przez 12 miesięcy
3. Poczucie sensu
4. Fiolka pewności siebie (do wielokrotnego zastosowania)
5. Pakiet drugich szans
6. 20 milionów dolarów

Reposted fromoll oll viaxvou xvou
kiks
20:08
kiks
20:08
0274 2787 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viagdziejestola gdziejestola
kiks
20:08
1295 2101
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaoll oll
kiks
20:08
1902 3743
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viagdziejestola gdziejestola
kiks
20:07
6341 cee4 500
Reposted fromphilipp philipp viaoll oll
kiks
20:06
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
kiks
20:06
7523 555b
Reposted fromblackrocks blackrocks viapsychodelik psychodelik
kiks
20:05
5057 f1a2 500
Reposted fromoll oll viapsychodelik psychodelik

November 30 2016

kiks
16:23
7495 1b38
Reposted fromnlght nlght viabumpy bumpy
kiks
16:23
6292 e593 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabumpy bumpy
kiks
16:22
8737 3fca 500
Reposted frombabyface babyface vianewworldmap newworldmap
kiks
16:22
6471 5429
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianewworldmap newworldmap
kiks
16:22
6292 e593 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapiehus piehus
kiks
16:22
6911 faae
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapiehus piehus
kiks
16:22
6797 2fd3
Reposted fromlittlefool littlefool viapiehus piehus
kiks
16:22
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— James Patterson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl