Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

kiks
14:56
7682 af5f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoolun poolun
kiks
14:56
Reposted fromdreamadream dreamadream viapoolun poolun
kiks
14:56
7043 0561
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
kiks
14:55
8106 cc96
kiks
14:55
9330 01ea 500
Reposted fromfapucino fapucino vialookbook lookbook

March 25 2019

kiks
19:08
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadiedrunk diedrunk
kiks
19:08
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viaumie-ranko umie-ranko
kiks
18:59

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaumie-ranko umie-ranko
kiks
18:59
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaumie-ranko umie-ranko
kiks
18:59
3686 f1a0 500
Reposted frommakle makle viaRumianek Rumianek

March 02 2019

kiks
12:03
3189 af6a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia
12:03
8565 5ab9
Reposted fromimradioactive imradioactive viaLusia Lusia
kiks
12:03
kiks
12:02
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLusia Lusia
kiks
12:02
Reposted frombluuu bluuu viaLusia Lusia
12:02
8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viaLusia Lusia
kiks
12:02
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaLusia Lusia
kiks
12:01
12:01
9800 5ceb 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaLusia Lusia
12:01
3968 85d0 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaLusia Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl