Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2016

kiks
10:37
7141 b4fe
kiks
10:36
kiks
10:36
7662 d14f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakaat kaat
kiks
10:36
3619 b756 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialatusek latusek
kiks
10:36
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się - we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viacytaty cytaty
kiks
10:36
Wiesz, że jesteś zakochany, kiedy nie możesz zasnąć bo wiesz, że rzeczywistość jest wreszcie lepsza niż twoje marzenia
— Dr. Seuss
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viacytaty cytaty
kiks
10:35
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
kiks
10:35

August 26 2016

kiks
20:30
0562 d5ca 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
kiks
20:29
Życie nie polega na tym, że dalej się oddycha. Musisz mieć rano powód, by wstać z łóżka.
— Santiago Pajares – Książka, której nie ma
Reposted fromnyaako nyaako viaohwowlovely ohwowlovely
kiks
20:29
Unikaj ludzi, którzy cię nie szanują. Zrób to z szacunku do samego siebie. Nie ma powodu podlizywać się komuś, kto uważa cię za gówno. 
— Pokolenie Ikea
Reposted frommywonderland mywonderland viaohwowlovely ohwowlovely
kiks
20:29
4750 838a
Reposted fromintrigante intrigante viairmelin irmelin
kiks
20:29
4745 02aa
Reposted fromintrigante intrigante viairmelin irmelin
kiks
20:28
7624 4cb7
Reposted fromintrigante intrigante viairmelin irmelin
kiks
20:28
7478 1aac
Reposted fromintrigante intrigante viairmelin irmelin
kiks
20:28

wiiidow:

That’s too bad. Chewie kind of likes you.

Reposted fromfandoms fandoms
kiks
20:27
2001 ae7b
Reposted fromintrigante intrigante viairmelin irmelin
kiks
20:27
3525 5c28
Reposted fromintrigante intrigante viairmelin irmelin
kiks
20:27
9389 6d19
Reposted fromintrigante intrigante viairmelin irmelin
kiks
20:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl