Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

kiks
12:19
4504 249c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazapachsiana zapachsiana
kiks
12:19
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viamarbra12 marbra12
kiks
09:38
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viamarbra12 marbra12
kiks
09:37
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viatoniewszystko toniewszystko
09:37
2938 545a
Reposted fromdeviate deviate viatoniewszystko toniewszystko
kiks
09:37
Reposted fromshakeme shakeme viatoniewszystko toniewszystko
kiks
09:37
3901 834f 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viatoniewszystko toniewszystko
kiks
09:37
9003 a72a
09:36
1031 3b1e
kiks
09:36
2925 46ba
Reposted fromLotte Lotte viatoniewszystko toniewszystko
kiks
09:09
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
kiks
09:09
2342 1efb
kiks
09:09
6747 347e
kiks
09:09
0658 b1e6
kiks
09:09
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viatoniewszystko toniewszystko
kiks
09:09
2953 2bb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
kiks
09:08
6984 4cd8
Reposted fromtoadboy toadboy viatoniewszystko toniewszystko
kiks
09:08
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viatoniewszystko toniewszystko
09:08
7246 31d4
Reposted frombitner bitner viatoniewszystko toniewszystko
kiks
09:08
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaSalute Salute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl