Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

kiks
18:53
5597 ef15
She is
kiks
18:53
4305 f6d6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaadurowe adurowe

May 14 2017

kiks
16:09
0513 cb58
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
kiks
16:09
8286 6ea0
16:09
6993 9f70 500

bjennymontero:

at Exarcheia

kiks
16:09
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viatoniewszystko toniewszystko
kiks
16:09
kiks
16:09
kiks
16:09
kiks
16:09
4521 aa6f 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatoniewszystko toniewszystko
kiks
16:08
Chciałabym częściej zatrzymywać się i dostrzegać takie rzeczy. Piękno momentów, kiedy kąciki ust same się unoszą, bez wyraźnego powodu. Urok tego, co na pierwszy rzut oka jest niedostrzegalne, bo wydaje się zwyczajne. To tak, jakby normalny dzień stał się czymś niezwykłym. Jakbym sama była częścią tego wszystkiego, maleńkim kolorowym punkcikiem na zielonym tle. Jakby w mojej głowie rozkwitły kwiaty.
Cztery Wieki Później

May 09 2017

18:14
5996 cc6f
Reposted fromStarorchids Starorchids viavoine voine
kiks
18:13
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viasowaaa sowaaa
18:13
7102 4695 500
kiks
18:13
9539 a1c4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasowaaa sowaaa

May 08 2017

19:43
0965 2adc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakaat kaat
19:42
8370 a60a 500
Reposted fromblutelf blutelf viakaat kaat
kiks
19:39
1386 d88a
kiks
19:39
kiks
12:16
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl