Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

kiks
17:52
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaawakened awakened
17:51
Zanim się poddasz - spróbuj.
— (via xwitchell)
17:51
3772 d2c6
kiks
17:51
8851 1af3
Reposted fromoutoflove outoflove viaawakened awakened
17:17
17:15
17:14
2313 c31f
kiks
15:19
0090 8c8f
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
kiks
15:18
9812 1d71
Neuschwanstein, Germany
15:18
kiks
15:16

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viaPicki91 Picki91
kiks
15:16
Reposted fromFlau Flau viaPicki91 Picki91
15:15
9350 c82a
Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
kiks
15:13
kiks
15:12
9121 fa22
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
kiks
15:08
4072 9590
Reposted frombluecat bluecat viatoniewszystko toniewszystko
14:22
6261 c5d3 500

annanassaft :: Siegen, Germany

kiks
14:22
5286 e40a 500
Reposted fromretaliate retaliate viapalina palina
14:22
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viapalina palina
kiks
14:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl